START

Serdecznie witamy Państwa na stronie projektu pod nazwą  Język niemiecki na „6” WND-POKL 09.06.02.-02-201/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy osób z wykształceniem co najwyżej średnim na Dolnym Śląsku, w wieku 30 – 64 lata (110 Kobiet i 40 Mężczyzn), poprzez wsparcie szkoleniowe dotyczące nauki języka niemieckiego.

 

Miło nam zaprosić Państwa do zapoznania się z warunkami przystąpienia do projektu i wzięcia udziału w rekrutacji na bezpłatne szkolenie z języka niemieckiego (poziom A i B).

 

Zespół projektowy

@
KONTAKT
Biuro Projektu
Ul. Joannitów 20/5a
50-525 Wrocław
Mail: biuro@niemieckina6.pl
Tel.: 71 333 76 23
Copyright by niemieckina6.pl